Map

Map

Klub Storrady – ulica Storrady-Świętosławy 2;

Plaża miejska – Wyspa Grodzka;

Tor kolarski – aleja Wojska Polskiego 246;

Park Żeromskiego;

Pomnik Mickiewicza – ulica Henryka Pobożnego 4;